O MNIE

Dr Aleksander W. Bauknecht

Urodził się w 1984 r. w Olsztynie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2009 r.). Studiował w Berlinie i ukończył z wyróżnieniem filologię germańską na Uniwersytecie Warszawskim (2010 r.). W 2014 r. przebywał na stypendium naukowym na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Augsburgu.

Jest wychowankiem prof. Bronisława Sitka i dr. Jakuba J. Szczerbowskiego. W latach 2007 – 2021 związany z Katedrą Prawa Rzymskiego i Porównawczego (Powszechnej Historii Prawa, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej/Teorii i Historii Prawa) WPiA UWM w Olsztynie, jako student-wolontariusz, doktorant, asystent i adiunkt. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2014 r. (“Culpa in contrahendo wobec unifikacji prawa prywatnego w Europie”; promotorzy: prof. Bronisław Sitek, dr Jakub J. Szczerbowski; recenzenci: prof. Wojciech Dajczak, prof. Tomasz Giaro).

Opiekował się Stypendium Diecezji Augsburskiej i Studenckim Kołem Naukowego Europejskiej Tradycji Prawnej oraz kierował olsztyńską Szkoły Prawa Niemieckiego pod patronatem honorowym Konsulatu Generalnego RFN w Gdańsku. Był także zastępcą burmistrza Dobrego Miasta. Od wielu lat współpracuje z kancelariami prawnymi w Olsztynie, Gdańsku i Republice Federalnej Niemiec.

Od 2002 r. kieruje własnym biurem tłumaczeń, dzięki czemu miał przyjemność m. in. kilkakrotnie tłumaczyć prof. Christiana von Bar, nazywanego Pierwszym Prawnikiem Europy. Swój warsztat doskonalił współpracując z czołowym olsztyńskim tłumaczem Gerhardem Cyganem. Jest członkiem Towarzystwa Studiów Indoeuropejskich w Monachium i redaktorem języka niemieckiego m. in. “Rocznika Polsko-Niemieckiego” Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

W wolnym czasie działa w Społecznym Komitecie Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach. zajmuje się przekładem polskiej poezji na język niemiecki (m. in. 60 wierszy W. Szymborskiej), fotografią artystyczną, sportem, historią Olsztyna i regionu oraz chętnie podróżuje.