O MNIE

Dr Aleksander W. Bauknecht

Urodził się w 1984 r. w Olsztynie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2009 r.). Studiował w Berlinie i ukończył z wyróżnieniem filologię germańską na Uniwersytecie Warszawskim (2010 r.). W 2014 r. przebywał na stypendium naukowym na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Augsburgu.

Jest wychowankiem prof. Bronisława Sitka i dr. Jakuba J. Szczerbowskiego. W latach 2007 – 2014 związany z Katedrą Prawa Rzymskiego i Porównawczego, jako student-wolontariusz, doktorant i asystent. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2014 r. (“Culpa in contrahendo wobec unifikacji prawa prywatnego w Europie”; promotorzy: prof. Bronisław Sitek, dr Jakub J. Szczerbowski; recenzenci: prof. Wojciech Dajczak, prof. Tomasz Giaro).

Od 2014 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Teorii i Historii Prawa (wcześniej: Powszechnej Historii Prawa, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej) WPiA UWM w Olsztynie. Opiekował się Stypendium Diecezji Augsburskiej i Studenckim Kołem Naukowego Europejskiej Tradycji Prawnej oraz kierował olsztyńską Szkoły Prawa Niemieckiego pod patronatem honorowym Konsulatu Generalnego RFN w Gdańsku. Był także zastępcą burmistrza Dobrego Miasta. Od wielu lat współpracuje z kancelariami prawnymi w Olsztynie, Gdańsku i Republice Federalnej Niemiec.

Od 2002 r. kieruje własnym biurem tłumaczeń, dzięki czemu miał przyjemność m. in. kilkakrotnie tłumaczyć prof. Christiana von Bar, nazywanego Pierwszym Prawnikiem Europy. Swój warsztat doskonalił pracując przez wiele lat z czołowym olsztyńskim tłumaczem Gerhardem Cyganem. Jest członkiem Towarzystwa Studiów Indoeuropejskich w Monachium i redaktorem języka niemieckiego m. in. “Rocznika Polsko-Niemieckiego” Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

W wolnym czasie działa w Społecznym Komitecie Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach. zajmuje się przekładem polskiej poezji na język niemiecki (m. in. 60 wierszy W. Szymborskiej), fotografią artystyczną, sportem, historią Olsztyna i regionu oraz chętnie podróżuje.