O MNIE

Dr Aleksander W. Bauknecht

Urodził się 2 lipca 1984 r. w Olsztynie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2009 r.). Studiował w Berlinie i ukończył z wyróżnieniem filologię germańską na Uniwersytecie Warszawskim (2010 r.). W 2014 r. przebywał na stypendium naukowym na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Augsburgu.

Jest wychowankiem prof. Bronisława Sitka i dr. Jakuba J. Szczerbowskiego. W latach 2007 – 2014 związany z Katedrą Prawa Rzymskiego i Porównawczego, jako student-wolontariusz, doktorant i asystent. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2014 r. (“Culpa in contrahendo wobec unifikacji prawa prywatnego w Europie”; promotorzy: prof. Bronisław Sitek, dr Jakub J. Szczerbowski; recenzenci: prof. Wojciech Dajczak, prof. Tomasz Giaro).

Od 2014 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Powszechnej Historii Prawa, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej WPiA UWM w Olsztynie. Opiekuje się Stypendium Diecezji Augsburskiej (od 2016 r. wspólnie z dr hab. Aldoną Jurewicz) i Studenckim Kołem Naukowego Europejskiej Tradycji Prawnej oraz kieruje olsztyńską Szkoły Prawa Niemieckiego. Przez wiele lat współpracował z jedną z olsztyńskich kancelarii prawnych. Obecnie jest zastępcą burmistrza Dobrego Miasta.

Od 2002 r. kieruje własnym biurem tłumaczeń, dzięki czemu miał przyjemność m. in. kilkakrotnie tłumaczyć prof. Christiana von Bar, nazywanego Pierwszym Prawnikiem Europy. Swój warsztat doskonalił pracując przez wiele lat z czołowym olsztyńskim tłumaczem Gerhardem Cyganem. Jest członkiem Towarzystwa Studiów Indoeuropejskich w Monachium i redaktorem języka niemieckiego m. in. “Rocznika Polsko-Niemieckiego” Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

W wolnym czasie działa w Społecznym Komitecie Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach. zajmuje się przekładem polskiej poezji na język niemiecki (m. in. 60 wierszy W. Szymborskiej), fotografią artystyczną, sportem, historią Olsztyna i regionu oraz chętnie podróżuje.