O MNIE

dr Aleksander W. Bauknecht

Urodził się w 1984 r. w Olsztynie. Należał do najlepszych uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Wspólnej Europy (nagroda “Primus inter pares”, 2019 r.). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (2009 r.). Studiował w Berlinie i ukończył z wyróżnieniem filologię germańską na Uniwersytecie Warszawskim (2010 r.). W 2014 r. gościł na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Augsburgu.

Jest wychowankiem prof. Bronisława Sitka i dr. hab. Jakuba J. Szczerbowskiego. W latach 2007 – 2021 związany z Katedrą Prawa Rzymskiego i Porównawczego WPiA UWM w Olsztynie jako student-wolontariusz, doktorant, asystent i adiunkt. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie rozprawy “Culpa in contrahendo wobec unifikacji prawa prywatnego w Europie”;
(promotorzy: prof. Bronisław Sitek, dr Jakub J. Szczerbowski; recenzenci: prof. Wojciech Dajczak, prof. Tomasz Giaro).

Opiekował się Stypendium Diecezji Augsburskiej i Studenckim Kołem Naukowym Europejskiej Tradycji Prawnej oraz kierował olsztyńską Szkoły Prawa Niemieckiego pod patronatem honorowym Konsulatu Generalnego RFN w Gdańsku. Był także zastępcą burmistrza Dobrego Miasta i zasiadał w radach nadzorczych spółek komunalnych. Od lat współpracuje z kancelariami prawnymi w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Federalnej Niemiec. Ponadto doradza Konsulowi Honorowemu RFN w Olsztynie.

Od 2002 r. kieruje własnym biurem tłumaczeń, dzięki czemu miał przyjemność tłumaczyć dyplomatów, polityków i naukowców, w tym prof. Christiana von Bar, nazywanego Pierwszym Prawnikiem Europy. Swój warsztat doskonalił współpracując z czołowym olsztyńskim tłumaczem Gerhardem Cyganem. Jest członkiem Towarzystwa Studiów Indoeuropejskich w Monachium i redaktorem języka niemieckiego m. in. “Rocznika Polsko-Niemieckiego” Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Przez 10 lat był wiceprzewodniczącym najliczniejszego stowarzyszenia mniejszości niemieckiej w województwie warmińsko-mazurskim. W 2020 r. powołany do zarządu Polsko-Niemieckiej Fundacji Ochrony Zabytków Kultury.

W wolnym czasie działa w Społecznym Komitecie Ratowania Dawnych Cmentarzy na Warmii i Mazurach. zajmuje się przekładem polskiej poezji na język niemiecki (najbardziej ceniąc sobie 60 wierszy Wisławy Szymborskiej), sportem, historią regionu oraz chętnie podróżuje.